“Żeby zmieniło się nasze życie, musimy najpierw zmienić samych siebie!”

Jeśli:

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
 • straciłeś kogoś bliskiego i trudno Ci samodzielnie odnaleźć równowagę,
 • straciłeś sens życia,
 • żyjesz w stresie,
 • cierpisz z powodu lęku oraz fobii,
 • masz kłopoty ze snem,
 • potrzebujesz wsparcia, a także pomocy,
 • chcesz poradzić sobie ze swoimi emocjami,
 • doświadczasz trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną),
 • szukasz możliwości zmiany,
 • doświadczasz problemów w pracy,
 • masz problemy ze zdrowiem,
 • doświadczasz problemów wychowawczych,

Zapraszamy Cię na terapię indywidualną lub terapię par lub systemową terapię rodzin.

Oferujemy:

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, doradztwo i propozycję dalszego działania w kierunku rozwiązania. Dodatkowo konsultacje zawierają w sobie elementy psychoedukacji pozwalającej zrozumieć pewne mechanizmy i poprawić radzenie sobie z problemem w przyszłości.

DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Oferujemy diagnozę rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży. Prowadzimy także diagnozę osobowości i funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dorosłych. Wystawiamy także opinie i zaświadczenia, na życzenie klienta, na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY ORAZ DZIECI

Terapia indywidualna opiera się na relacji terapeutycznej jednego terapeuty z klientem. Terapia realizowana jest w podejściu systemowym lub poznawczo-behawioralnym lub w psychodynamicznym.

Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem. Sesja trwa 50 minut.

TERAPIĘ PAR

Psychoterapia par prowadzona jest w podejściu systemowym. Zazwyczaj realizowana jest w koterapii (praca dwojga terapeutów). Praca terapeutyczna skoncentrowana na relacji pomiędzy parą i podniesieniu poziomu satysfakcji obojga osób z istniejącego związku.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z parą. Sesja trwa 60 minut.

TERAPIĘ RODZIN

Psychoterapia rodziny prowadzona jest w podejściu systemowym. Zawsze realizowana jest w koterapii (praca dwojga terapeutów). Praca terapeutyczna skoncentrowana na relacji pomiędzy członkami rodziny i podniesieniu poziomu satysfakcji i zadowolenia z funkcjonowania w rodzinie poszczególnych jej członków.

Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się z częstotliwością raz na dwa tygodnie lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z rodziną. Sesja trwa 60 minut.

TERAPIĘ GRUPOWĄ

Jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Założeniem psychoterapii grupowej jest fakt, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Zachodzące interakcje między uczestnikami w grupie odzwierciedlają funkcjonowanie w relacjach w życiu codziennym, dzięki czemu uczestnicy grupy w bezpiecznych warunkach mogą lepiej poznać siebie, zrozumieć źródło swoich problemów, poprawić jakość swojego funkcjonowania.

Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i trwają od 17.00 do 20.00.

KONSULTACJE LEKARSKIE

Oferujemy konsultacje z lekarzem psychiatrą, w celu postawienia diagnozy i zaproponowania odpowiedniego wsparcia medycznego i psychoterapeutycznego.

PORADNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKIE

Konsultacje i profesjonalna pomoc duszpasterska osobom przechodzącym trudności i kryzysy w oparciu o zasady religii chrześcijańskiej.

MEDIACJE

Oferujemy mediacje jako formę rozwiązywania sporu i dochodzenia do porozumienia, przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacje pozasądowe) lub po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu. Mediacja stwarza stronom szanse na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

PORADNICTWO ŻYWIENIOWO-DIETETYCZNE

Indywidualne poradnictwo polega na udzielaniu fachowych porad żywieniowo – dietetycznych w oparciu o analizę składu ciała i wyniki badań laboratoryjnych. Konsultacje mogą dotyczyć redukcji/zwiększenia wagi, zmiany nawyków żywieniowych czy wsparcia w leczeniu chorób autoimmunologicznych, chorób wewnętrznych, depresji, alergii. Wsparcie może być prowadzone w formie konsultacji na miejscu, on-line, pomocy w wyborze produktów spożywczych i suplementów diety.

REFLEKSOLOGIA

Refleksologia to nauka o refleksach, które mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi gruczołami, organami i częściami ciała. Zabieg refleksologii trwa ok. 60 min. Jest to metoda „chodzenia” kciukiem i palcami po refleksach stóp, dłoni i twarzy. Celem jest doprowadzenie do balansu biologicznego, usprawnienia cyrkulacji krwi, limfy, wyciszenie układu nerwowego, likwidowanie bólu, odblokowywanie zatorów w organizmie. Refleksologia jest doskonałym uzupełnieniem medycyny stosowanej.